de Gooische Ondernemers Sociëteit,  in het kort 

Het Gooi is bij uitstek de forensenstreek in Nederland waar zich een concentratie van mensen voordoet die ondernemend zijn en  werkzaam zijn op een management positie dan wel als zelfstandige of DGA van een onderneming.

In 1988 werd de `Gooische Ondernemers Sociëteit´ (GOS) opgericht. Momenteel bedraagt ons ledenbestand ca. 40 leden. Wij staan echter open voor nieuwe leden om te groeien naar ca. 50-60 leden. De doelstelling van de GOS is het creëren van een ontmoetingsplatform waarop een informeel contact mogelijk is tussen in het Gooi woon- of werkbare zelfstandige ondernemers (m/v).


De leden kunnen elkaar tweemaal per maand ontmoeten,  op de 2e en 4e donderdag van de maand.

Aan het lidmaatschap van de GOS zijn, afgezien van de betaling van de contributie, nauwelijks plichten verbonden. Als GOS “doen” wij niet aan goede doelen, ondersteunende acties etc.

 

De bijeenkomsten vinden plaats elke 2 weken op wisselende locaties. Inloop is vanaf 18.15 uur. Na de borrel wordt om ca. 19.30 uur de maaltijd geserveerd.

Soms is er een spreker, maar informaliteit en ongedwongenheid en vooral contact tussen de leden staat centraal. De brede en diepe ervaring die vele GOS leden opgebouwd hebben, gekoppeld aan ieders individuele netwerk, staan garant voor kennis-intensieve gesprekken.

De reguliere bijeenkomsten zijn toegankelijk voor onze leden, maar op de Nieuwjaarsbijeenkomst, de jaarlijkse Car Rally alsmede het jaarlijkse Ledendiner worden de leden gewoonlijk vergezeld van hun partner. Deze bijeenkomsten worden op een wisselende locatie gehouden.

 Daarnaast wordt jaarlijks in het voorjaar een vaartocht georganiseerd op een reguliere avond en zijn er soms culturele-uitstapjes dan wel bezoeken aan bedrijven.

 

Het lidmaatschap bedraagt per jaar een bedrag van € 695,00. Dit bedrag is een zgn. all-in bedrag (incl. borrel & diner) .  Het eenmalige entreegeld bedraagt € 50.

Soms wordt nog een bijdrage gevraagd voor deelnemers en/of de partners bij een partner-event, e.e.a. afhankelijk van de kosten.

 

Introducees/aspirant-leden zijn altijd welkom, hoeven niets te betalen,  maar moeten vooraf wel even worden aangemeld bij het secretariaat. Graag hierbij aangeven of het een “passant/gast” is, danwel een aspirant-lid.