lid worden ?

Nieuwe leden (M/V) bij de GOS kenmerken zich door een dynamische en ondernemende geest. Humor vinden we van belang, evenals het feit dat je nog actief werkzaam bent.  We vinden het zowel voor het nieuwe lid als voor de bestaande leden van groot belang, dat een nieuw lid binnen de GOS “past”.

Als GOS streven we een grote diversiteit tussen de leden na en we staan dan ook open voor iedere nationaliteit, huidskleur en  beroepsgroep. Managers, DGA’s, zelfstandigen, ambtenaren, allen zijn welkom bij de GOS, mits ondernemend en “passend”.  De GOS bestaat zowel uit mannelijke als vrouwelijke leden. 

 

Het zal dan ook duidelijk zijn dat we daarbij wel een duidelijke ballotage-regeling kennen.

 

1.          Een aspirant lid moet geïntroduceerd worden via een lid, danwel kan – indien hij of zij geen GOS-leden kent, contact zoeken met het secretariaat, die vervolgens een introductie kan verzorgen.  De bestuursleden  worden hierover  geïnformeerd door het secretariaat en bij tijdige aanmelding ook de leden

 

2.          Indien een kandidaat-lid een bijeenkomst heeft bijgewoond en nog immer positief is, kan hij een tweede avond bijwonen.  Indien zij/hij dan nog positief is kan een aanvraagformulier worden ingevuld voor een lidmaatschap. Het bestuur overlegt vervolgens intern over de wenselijkheid van het lidmaatschap.  Bij een positief besluit stuurt het secretariaat vervolgens  een schriftelijk voorstel (veelal via de email) aan de leden omtrent het lidmaatschap.  Ieder lid heeft daarbij het recht om binnen 7 dagen  bezwaar te maken. Bij een ontvangen bezwaar gaat het lidmaatschap niet door en wordt het aspirant-lid hierover geïnformeerd. Indien geen bezwaren worden ontvangen, nodigt het bestuur het kandidaat-lid uit om lid te worden.  Indien een bestaand lid voor introductie heeft gezorgd, wordt deze vanzelfsprekend van de voortgang van de procedure op de hoogte gehouden.  

 

3.          Bij een positief afgeronde procedure ontvangt het kandidaat-lid een nota ter betaling van de contributie. Na betaling is het kandidaat-lid formeel lid van de GOS geworden. De contributie bedraagt

€ 695 per jaar, het entreegeld (eenmalig) is € 50.

 

4.          Bij de eerstvolgende reguliere meeting wordt de naam geannonceerd van het nieuwe lid.

 

het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u HIER downloaden